Obiekt

Tytuł: Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej preambuły

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej preambuły

Twórca:

Wojtczak, Daniel   Bisztyga, Andrzej

Temat i słowa kluczowe:

revision of constitution   preamble   amendment of constitution  
preambuła   rewizja konstytucji   zmiana konstytucji

Abstrakt:

The article treats on the theoretical and comparative aspects of the amending of the constitution. The Authors' voice is an contribution to the present discussion on amending the binding Constitution of Republic of Poland. The observations are of the juridical, legally technical character, but the article contains the sociological wefts, too. The analisys of the analogical legal solutions, existing in the selected states creates the comparative background of the considerations. Moreover, the Authors undertake the problem of the relation between the normative character of the constitutional preamble and the mode of its amending or annulation.  

Artykuł traktuje o teoretycznych i porównawczych aspektach trybu zmiany konstytucji. Głos Autorów wpisuje się w bieżącą dyskusję o zmianie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Głos ten ma charakter prawniczy i techniczny, ale zawiera także wątki socjologiczne. Porównawczym tłem rozważań jest analiza analogicznych rozwiązań prawnych, funkcjonujących w wybranych państwach. Ponadto, Autorzy podjęli problem relacji między normatywnym charakterem konstytucyjnej preambuły a trybem jej zmiany lub uchylenia.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89824   ISBN 978-83-66066-01-4

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Andrzej Bisztyga   Copyright by Daniel Wojtczak

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

27 sty 2023

Data dodania obiektu:

19 sie 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

953

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1098

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95722

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji