Object

Title: Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej preambuły

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej preambuły

Creator:

Wojtczak, Daniel   Bisztyga, Andrzej

Subject and Keywords:

revision of constitution   preamble   amendment of constitution  
preambuła   rewizja konstytucji   zmiana konstytucji

Abstract:

The article treats on the theoretical and comparative aspects of the amending of the constitution. The Authors' voice is an contribution to the present discussion on amending the binding Constitution of Republic of Poland. The observations are of the juridical, legally technical character, but the article contains the sociological wefts, too. The analisys of the analogical legal solutions, existing in the selected states creates the comparative background of the considerations. Moreover, the Authors undertake the problem of the relation between the normative character of the constitutional preamble and the mode of its amending or annulation.  

Artykuł traktuje o teoretycznych i porównawczych aspektach trybu zmiany konstytucji. Głos Autorów wpisuje się w bieżącą dyskusję o zmianie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Głos ten ma charakter prawniczy i techniczny, ale zawiera także wątki socjologiczne. Porównawczym tłem rozważań jest analiza analogicznych rozwiązań prawnych, funkcjonujących w wybranych państwach. Ponadto, Autorzy podjęli problem relacji między normatywnym charakterem konstytucyjnej preambuły a trybem jej zmiany lub uchylenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89824   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Andrzej Bisztyga   Copyright by Daniel Wojtczak

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

978

Number of object content views in PDF format

1125

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95722

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information