Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Teoretyczne i komparatystyczne uwagi o trybie zmiany konstytucji i jej preambuły

Creator:

Wojtczak, Daniel ; Bisztyga, Andrzej

Subject and Keywords:

preambuła ; rewizja konstytucji ; zmiana konstytucji

Abstract:

Artykuł traktuje o teoretycznych i porównawczych aspektach trybu zmiany konstytucji. Głos Autorów wpisuje się w bieżącą dyskusję o zmianie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Głos ten ma charakter prawniczy i techniczny, ale zawiera także wątki socjologiczne. Porównawczym tłem rozważań jest analiza analogicznych rozwiązań prawnych, funkcjonujących w wybranych państwach. Ponadto, Autorzy podjęli problem relacji między normatywnym charakterem konstytucyjnej preambuły a trybem jej zmiany lub uchylenia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red ; Jabłoński, Mariusz. Red. ; Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Andrzej Bisztyga ; © Copyright by Daniel Wojtczak