Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawne znaczenie Preambuły do Konstytucji RP z 1997 roku

Creator:

Banaszak, Bogusław

Subject and Keywords:

preambuła   konstytucja   normatywny charakter

Abstract:

Artykuł ukazuje miejsce i znaczenie wstępu do Konstytucji z 1997 r. w kontekście sporów o jej znaczenie normatywne. Jest to ważny temat toczących się przez lata polskich dyskusji konstytucyjnych. Autor staje na stanowisku, że obecnie w państwach demokratycznych upowszechnia się przekonanie, że niezależnie od swojej specyfiki preambuła do konstytucji ma charakter normatywny. Taki pogląd dominuje w aktualnym orzecznictwie i doktrynie, a normatywny charakter Preambuły Konstytucji RP z 1997 r. odgrywa istotną rolę w nakreślaniu kierunku wykładni poszczególnych norm ustawy zasadniczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Bogusław Banaszak