Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec

Creator:

Błażewski, Maciej

Subject and Keywords:

e-government ; samorząd terytorialny ; konsultacje społeczne ; środki komunikacji elektronicznej

Abstract:

Elektroniczna partycypacja społeczna oznacza prowadzenie konsultacji z podmiotami zewnętrznymi wobec administracji publicznej. Konsultacje te są prowadzone przez administrację samorządową i administrację rządową. Rozwój elektronicznej partycypacji jest różnicowany na poziomie międzynarodowym oraz krajowym, czego przykładem są różne sposoby pozyskania opinii i stanowisk przez organy administracji publicznej w Polsce i Niemczech. Skuteczność elektronicznej partycypacji społecznej jest zależna od rodzaju stosowanych środków elektronicznej komunikacji oraz zakresu transparentności obejmującego upowszechnianie informacji o konsultacjach i ich wynikach.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red. ; Gutierrez, Patryk. Red. ; Grabowska, Sabina. Rec. ; Rosiak, Jolanta. Red. ; Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Maciej Błażewski

Autor opisu:

TK