Object

Title: Nieprzestrzeganie praw człowieka i obywatela w Republice Kuby

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Nieprzestrzeganie praw człowieka i obywatela w Republice Kuby

Creator:

Polak, Aleksandra

Subject and Keywords:

Cuba   Castro   Ladies in White   Cuban Constitution   socialism  
socjalizm   Castro   konstytucja kubańska   Damy w Bieli   Kuba

Abstract:

The purpose of this science paper is to show the situation of Cuban citizens, according to the Cuban Constitution and Cuban Criminal Code. In addition, this article lists criminal offenses and applicable penalties, taking into consideration Cuban Penal Code. What is more, this paper accurately describes an opposition movements in Cuba. All in all, it focuses on human rights activists, Ladies in White, independent journalists, and their efforts, which are the background for the lack of fundamental human rights.  

Artykuł ma na celu zobrazowanie sytuacji prawnej obywateli Kuby, w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów. Publikacja przedstawi najważniejsze postanowienia Konstytucji Kubańskiej oraz Kubańskiego Kodeksu Karnego, a co za tym idzie − przykłady nieprzestrzegania zawartych w nich praw. Szczegółowo zobrazuje zawarte w nich nakazy i zakazy oraz prawne konsekwencje naruszenia. Dodatkowo praca ma zwrócić uwagę na społeczny odbiór panującego na Kubie reżimu i związane z nim przejawy walki obywatelskiej. Artykuł skupi się na licznych inicjatywach mających na celu urzeczywistnienie praw człowieka, z wyszczególnieniem działań podejmowanych przez związkowców, niezależnych dziennikarzy i Damy w Bieli.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Rosiak, Jolanta. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89815

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Polak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Aug 17, 2018

Number of object content hits:

2 005

Number of object content views in PDF format

2632

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95707

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information