Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Regulacja Internetu w Brazylii ‒ wstępne rozważania dogmatycznoprawne

Creator:

Klimas, Damian

Subject and Keywords:

prawo ochrony danych osobowych   prawo prywatne   ICT   Internet   marco civil da internet

Abstract:

Niniejsza publikacja niejako inicjuje badania dogmatyczne nad prywatnoprawną regulacją prawa Internetu w Brazylii. Do 23 kwietnia 2014 r. (kiedy uchwalono Brazylijskie Prawo Internetu, znane także jako Marco Civil da Internet) prawodawcy na całym świecie dość spójnie wykorzystywali instytucje prawa publicznego do regulacji Internetu (stosunków prawnych wynikających z wykorzystywania tego medium). Publikacja niniejsza opisuje najważniejsze postanowienia Marco Civil da Internet, dokonując skromnej oceny, a gdzieniegdzie odwołując się do regulacji europejskiej w podobnym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Rosiak, Jolanta. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Damian Klimas

Autor opisu:

TK