Object

Title: Struktura organów władzy Republiki Kuby na podstawie ustawy zasadniczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Struktura organów władzy Republiki Kuby na podstawie ustawy zasadniczej

Creator:

Debita, Magdalena

Subject and Keywords:

Structure of the authorities   Republik of Cuba   Constitucion   Cuba  
ustawa zasadnicza   Republika Kuby   struktura organów władzy   konstytucja   Kuba

Abstract:

The article is about to analyze and present the structure of the authorities of the Republic of Cuba and their powers under the Constitution of the state. The Basic Law was adopted in 1976 and was amended in the years 1992, 1993 and 2002. As indicated in the Preamble to the Constitution, the state system is based on Marxist and Leninist models in conjunction with the Latin American tradition and the specific historical circumstances in which it was endowed.It is worth noting the fact that in Polish literature this subject is not too extensively described – last mention on Cuban constitution came in 1992, so it do not include all the amendments. For this reason, the author reach to the foreign sources and refers to the official websites of the Cuban government and the Cuban political blogs.  

Artykuł ma na celu analizę i omówienie struktury organów władzy Republiki Kuby i ich kompetencji na podstawie konstytucji państwa. Ustawa zasadnicza uchwalona została w 1976 r. i była nowelizowana w latach: 1992, 1993 i 2002. Jak wskazano w preambule konstytucji, ustrój państwa bazuje na modelach marksistowskim i leninowskim w połączeniu z tradycją latynoamerykańską i specyficznymi uwarunkowaniami historycznymi, w jakich był fundowany. Warto odnotować także fakt, że w polskiej literaturze tematyka ta nie jest zbyt obszernie opisana – ostatnie wzmianki nt. kubańskiej konstytucji pochodzą z 1992 r., a więc nie ujmują wszystkich nowelizacji. Z tego powodu autorka sięga do zagranicznych źródeł i powołuje się na oficjalne strony internetowe kubańskiego rządu oraz kubańskie blogi polityczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Rosiak, Jolanta. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89811

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Debita

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Aug 17, 2018

Number of object content hits:

711

Number of object content views in PDF format

848

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95703

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information