Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Struktura organów władzy Republiki Kuby na podstawie ustawy zasadniczej

Creator:

Debita, Magdalena

Subject and Keywords:

ustawa zasadnicza   Republika Kuby   struktura organów władzy   konstytucja   Kuba

Abstract:

Artykuł ma na celu analizę i omówienie struktury organów władzy Republiki Kuby i ich kompetencji na podstawie konstytucji państwa. Ustawa zasadnicza uchwalona została w 1976 r. i była nowelizowana w latach: 1992, 1993 i 2002. Jak wskazano w preambule konstytucji, ustrój państwa bazuje na modelach marksistowskim i leninowskim w połączeniu z tradycją latynoamerykańską i specyficznymi uwarunkowaniami historycznymi, w jakich był fundowany. Warto odnotować także fakt, że w polskiej literaturze tematyka ta nie jest zbyt obszernie opisana – ostatnie wzmianki nt. kubańskiej konstytucji pochodzą z 1992 r., a więc nie ujmują wszystkich nowelizacji. Z tego powodu autorka sięga do zagranicznych źródeł i powołuje się na oficjalne strony internetowe kubańskiego rządu oraz kubańskie blogi polityczne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Rosiak, Jolanta. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Debita

Autor opisu:

TK