Object

Title: Porównanie relacji administracji publicznej wobec grup nacisku w Polsce i w wybranych krajach latynoamerykańskich

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Porównanie relacji administracji publicznej wobec grup nacisku w Polsce i w wybranych krajach latynoamerykańskich

Creator:

Kalinka, Karol

Subject and Keywords:

Latin American countries   interest groups   pressure groups   public administration relations with pressure groups  
grupy interesu   Europa   grupy nacisku   konstytucja   Azja   Ameryka Łacińska   relacje administracji publicznej z grupami nacisku   kraje latynoamerykańskie   ustroje państw   prawa oraz wolności jednostki

Abstract:

The subject of the study was to identify and compare the relationship of public administration to pressure groups in Poland and in selected Latin American countries. The study pointed out the historical origins of research interest groups, discussed contemporary definitions of pressure groups. The study also attempted classification of the different interest groups included in relations with the public administration in Poland and in Latin American countries. In the following paper discusses the relationship of interest groups to public administration in Poland and in selected Latin American countries. The study also attempted to identify new trends in public relations with pressure groups in Poland and in Latin American countries.  

Przedmiotem pracy jest próba wskazania i porównania relacji administracji publicznej wobec grup nacisku w Polsce i w wybranych krajach latynoamerykańskich. W pracy wskazano historyczne początki badań nad grupami interesu, omówiono współczesne definicje grup nacisku. W opracowaniu podjęto także próbę klasyfikacji poszczególnych grup interesu wchodzących w relacje z administracją publiczną w Polsce i w krajach latynoamerykańskich. W dalszej części pracy omówiono relacje grup interesu wobec administracji publicznej w Polsce i w wybranych krajach latynoamerykańskich. W pracy podjęto także próbę wskazania nowych tendencji w relacjach administracji publicznej z grupami nacisku w Polsce i w krajach latynoamerykańskich.  
Współczesne polityczno-prawne systemy Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej jest nowatorską pracą młodych adeptów nauki z różnych państw, poruszającą trudne i mało znane zagadnienia z trzech różnych obszarów geograficznych. Obecnie, gdy w Polsce od wielu lat postuluje się, aby polska nauka była otwarta na świat tego typu pozycja wydaje się mieć szczególne uzasadnienie nie tylko naukowe (aspekty ustrojowo-konstytucyjne), ale i praktyczne (wolności i prawa jednostki oraz ich ochrona).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Rosiak, Jolanta. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89807

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Karol Kalinka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Aug 17, 2018

Number of object content hits:

694

Number of object content views in PDF format

940

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95699

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information