Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kryzys w strefie euro

Creator:

Kundera, Jarosław

Subject and Keywords:

kryzys gospodarczy w Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii ; dług publiczny ; unia bankowa ; deficyt budżetowy ; koordynacja polityki monetarnej i fiskalnej ; polityka strukturalna ; program oszczędnościowy

Abstract:

Głównym celem tego rozdziału jest analiza przyczyn kryzysu euro i zastosowanych środków w celu jego przezwyciężenia. Zakres badań obejmuje przebieg kryzysu i zastosowane metody antykryzysowe w czterech krajach strefy euro najbardziej dotkniętych jego negatywnymi efektami, tj. w Grecji, Irlandii, Portugalii i Hiszpanii. Wyróżnia się kilka źródeł kryzysu: bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości, strukturalna nierównowaga w globalnej gospodarce, nierównowaga w handlu pomiędzy partnerami w strefie euro, wzrost płac nieuzasadniony wzrostem wydajności pracy, nadmierne zadłużenia się, polityka pieniężna i niskie stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego. Chociaż dzięki programom oszczędnościowym i pomocy EBC strefa euro przezwyciężyła już kryzys finansowy i weszła na ścieżkę wzrostu, to w celu kontynuacji zrównoważonego rozwoju gospodarczego w Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii potrzebne jest przeprowadzenie dalszych reform strukturalnych. Reformy w samych krajach członkowskich nie ochronią jednak strefy euro przed dalszymi kryzysami, jeśli nie wprowadzi ona również reform dotyczących mechanizmu integracji europejskiej. Chodzi tutaj głównie o zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej, które zagwarantują działanie automatycznych stabilizatorów i właściwą koordynację między polityką monetarną EBC a politykami fiskalnymi krajów członkowskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-07-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 117)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jarosław Kundera

Autor opisu:

TK