Object

Title: Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych po kryzysie gospodarczym w 2008 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych po kryzysie gospodarczym w 2008 r.

Creator:

Witczyńska, Katarzyna

Subject and Keywords:

globalization   capital transfer   global economic crisis   foreign direct investment   mergers and acquisitions  
globalizacja   transfer kapitału   fuzje i przejęcia   światowy kryzys gospodarczy   bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Abstract:

The global financial crisis that started in 2008 influenced the scale and intensity of economic cooperation and international capital flows in the form of FDI, including by tightening credit conditions or lower profits of enterprises that have weakened their investment capacity. That is why many companies, including large transnational corporations (KTN), canceled or suspended their projects. The years 2008–2011 were characterized by large turbulence on the world’s financial markets. They were seen both on a global scale and in different parts of the world. Many factors have contributed to the emergence of the global financial crisis, thus the problem and the genesis of the crisis is complex. The current financial crisis triggered an economic recession in most countries around the world. Current FDI perspectives are moderately positive in most regions. Developing economies are expected to grow at around 10 percent by the end of 2017.  

Zapoczątkowany w 2008 r. światowy kryzys finansowy znacząco wpłynął na skalę i intensywność międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz na międzynarodowe przepływy kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), m.in. przez zaostrzenie warunków kredytowych, czy niższe zyski przedsiębiorstw, które osłabiły ich zdolności inwestycyjne. Dlatego wiele firm, w tym dużych korporacji transnarodowych (KTN), anulowało lub wstrzymało swoje projekty. Lata 2008–2011 charakteryzowały się dużymi zawirowaniami na rynkach finansowych świata. Były one odczuwalne zarówno w skali globalnej, jak i w różnych częściach świata. Na powstanie globalnego kryzysu finansowego nałożyło się wiele różnorodnych czynników, dlatego jego problematyka i geneza są złożone. Współczesny kryzys finansowy wywołał recesję gospodarczą w większości państw świata. Obecne perspektywy BIZ są umiarkowanie pozytywne w większości regionów. Oczekuje się, że rozwijające się gospodarki osiągną wzrost na poziomie około 10% w roku 2017.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kundera, Jarosław. Redaktor

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89802   ISBN 978-83-66066-07-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 117)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Witczyńska

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Aug 14, 2018

Number of object content hits:

2 658

Number of object content views in PDF format

3032

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95694

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information