Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych po kryzysie gospodarczym w 2008 r.

Creator:

Witczyńska, Katarzyna

Subject and Keywords:

globalizacja   transfer kapitału   fuzje i przejęcia   światowy kryzys gospodarczy   bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Abstract:

Zapoczątkowany w 2008 r. światowy kryzys finansowy znacząco wpłynął na skalę i intensywność międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz na międzynarodowe przepływy kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), m.in. przez zaostrzenie warunków kredytowych, czy niższe zyski przedsiębiorstw, które osłabiły ich zdolności inwestycyjne. Dlatego wiele firm, w tym dużych korporacji transnarodowych (KTN), anulowało lub wstrzymało swoje projekty. Lata 2008–2011 charakteryzowały się dużymi zawirowaniami na rynkach finansowych świata. Były one odczuwalne zarówno w skali globalnej, jak i w różnych częściach świata. Na powstanie globalnego kryzysu finansowego nałożyło się wiele różnorodnych czynników, dlatego jego problematyka i geneza są złożone. Współczesny kryzys finansowy wywołał recesję gospodarczą w większości państw świata. Obecne perspektywy BIZ są umiarkowanie pozytywne w większości regionów. Oczekuje się, że rozwijające się gospodarki osiągną wzrost na poziomie około 10% w roku 2017.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66066-07-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 117)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Katarzyna Witczyńska

Autor opisu:

TK