Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Tadeusz Kantor – projekt tekstoterapii kulturowej

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Kapusta, Anna

Subject and Keywords:

biblioterapia   Tadeusz Kantor   praca z ciałem   tekstoterapia kulturowa   muzeum

Abstract:

Artykuł prezentuje podstawę teoretyczną do zastosowania w działaniach warsztatowych dorobku Tadeusza Kantora jako zasobu dla biblioterapii (terapeutycznego oddziaływania literackim tekstem kultury) i tekstoterapii kulturowej (sumy wspierających działań biblioterapeutycznych oraz aktywizujących cielesny i zmysłowy odbiór niewerbalnych tekstów kultury). Autorka proponuje nową recepcję dzieł Tadeusza Kantora w kontekście problemów podejmowanych w indywidualnym rozwoju osobistym. Zgodnie z Kantorowskaą ideą żywego muzeum, przestrzenią symboliczną dla tekstoterapii kulturowej może być dziś instytucja muzeum udostępniającego teksty kultury. Muzeum to również – w tej perspektywie – otwarty na różnorodną pracę terapeutyczną ośrodek rozwoju osobistego. Teksty kultury mogą bowiem wspierać zdrowie społeczne i rozwój osobisty, wzbogacone też o kluczowe wartości tradycji kulturowej.

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2016

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2084-1353

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Kapusta

Autor opisu:

TK