Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wyspiański biblioterapeutyczny, bo zgenderowany? O pragmatyzacji instytucji klasyka

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Kapusta, Anna

Subject and Keywords:

biblioterapia   klasyka   kanon   Stanisław Wyspiański   gender

Abstract:

Artykuł prezentuje projekt wykorzystania dorobku twórczego i postaci Stanisława Wyspiańskiego jako gotowego materiału biblioterapeutycznego. Przedmiotem i celem badań jest zatem zasygnalizowanie koncepcji eksplorowania zasobów twórczych Stanisława Wyspiańskiego jako obszaru napięć, które są potencjalnym punktem wyjścia do prowadzenia procesu biblioterapeutycznego. Metoda badań wywiedziona została z teorii dwutekstu Julii Kristevy, ale służy ona wskazaniu na kategorię gender twórczości jako płodne pole ekspansji dla biblioterapii. Tym samym kategoria gender staje się kategorią biblioterapeutyczną. Rezultatem badań w tak sformułowanym projekcie jest otwarcie zagadnienia humanistyki stosowanej i transdyscyplinarnego literaturoznawstwa, w którego centrum autorka usytuować pragnie proces biblioterapeutyczny. Stanisław Wyspiański jako klasyk kultury polskiej stać się może exemplum tak pojmowanego kulturowego materiału do biblioterapii. Konkluzją artykułu jest postawienie kwestii klasyki/kanonu jako podstawy do budowania kulturowych zasobów polskiej biblioterapii. Wybór Stanisława Wyspiańskiego wiąże się z wyrazistością estetyczną oraz konfliktową strukturą jego twórczości, w której linia heroiczna posiada swój subwersywny (nieheroiczny) rewers. Napięcie to jest zasobem i potencjałem dla proponowanego w projekcie konceptu biblioterapii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2391-971X

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Kapusta

Autor opisu:

TK