Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Filozofia jako terapia w perspektywie biblioterapii

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Czernianin, Halina   Czernianin, Wiktor

Subject and Keywords:

ćwiczenia duchowe   psychoterapia filozoficzna   filozofia jako terapia   biblioterapia   fenomenologia

Abstract:

I. Wprowadzenie, czyli od rad autopsychoterapeutycznych filozofów, przez psychoterapię filozoficzną, do filozofii jako terapii; I. 1. Stanisław Siek, Rady autopsychoterapeutyczne filozofów; I. 2. Lech Ostasz, Psychoterapia filozoficzna; I. 3. Mateusz Stróżyński, Filozofia jako terapia; I. 4. Krótkie podsumowanie; II. Ćwiczenia duchowe a terapia; II. 1. Pojęcie ćwiczeń duchowych w tradycji filozoficznej; II. 2. Podsumowanie; III. Fenomenologia jako terapia; IV. Zakończenie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2391-971X

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Halina Czernianin   Copyright by Wiktor Czernianin

Autor opisu:

TK