Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działalność naukowa Profesorów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jako przestrzeń inspiracji do powstania akademickiego ośrodka biblioterapii

Group publication title:

Przegląd Biblioterapeutyczny

Creator:

Szemplińska, Anna   Borecka-Biernat, Danuta

Subject and Keywords:

Przegląd Biblioterapeutyczny   biblioterapia w ośrodkach akademickich   historia psychologii   Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego   Studia Podyplomowe Biblioterapii

Abstract:

Artykuł jest antycypacją planowanej na wiosnę 2016 roku Ogólnopolskiej Konferencji naukowej pt. „Biblioterapia w ośrodkach akademickich” organizowanej przez redakcję „Przeglądu Biblioterapeutycznego” i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Niniejszy artykuł przedstawia kontekst historyczny i naukowy w jakim zaistniała biblioterapia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Działalność naukowa Profesorów obejmuje swoim zasięgiem lata 1946-2015 i jest przyczynkiem do zaistnienia biblioterapii jako dyscypliny akademickiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo eBooki.com.pl   www.ebooki.com.pl

Contributor:

Czernianin, Wiktor. Red.

Date issued:

2015

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2391-971X

Source:

Psch Cz.239

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

eBooki.com.pl

Access rights:

Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)   click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Szemplińska, Danuta Borecka-Biernat

Autor opisu:

TK