Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stosunek studentów do Innego. Wybrane aspekty dialogu międzykulturowego studenta z prowincji

Creator:

Zajączkowska, Maria J.

Subject and Keywords:

dialog międzykulturowy ; nietolerancja ; postawy komunikacyjne studentów ; przejawy ludzkiej odmienności ; umiejętność komunikowania się ; uprzedzenia

Abstract:

We współczesnym świecie niezbędną kompetencją społeczną jest umiejętność komunikowania się z przedstawicielami innych kultur. Oparta na tolerancji, zrozumieniu i szacunku przeradza się ona w dialog międzykulturowy, niezbędny element procesu integrowania narodów, ras i różnych mniejszości mieszkańców Europy. Przeszkodą dla dialogu są towarzyszące integracji zachowania obronne jednych ludzi: stereotypy, uprzedzenia, nietolerancja, wywołane najróżniejszymi cechami innych ludzi. Młodzi, wykształceni ludzie powinni być szczególnie dobrze przygotowani do dialogu międzykulturowego. Powstało więc pytanie: wobec których przejawów ludzkiej odmienności studenci są (nie)tolerancyjni? Wyniki badań prowadzonych w PWSZ w Legnicy w 2008 roku i w WSZ „Edukacja” we Wrocławiu w 2016 roku wykazały, że uprzedzenia i nietolerancja wobec wybranych grup mniejszościowych zajmują mocną pozycję w postawach grupy badanych studentów, szczególnie w kontekście życia rodzinnego i zawodowego. Wskazuje to na konieczność edukacji studentów w zakresie dialogu międzykulturowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Identifier:

ISBN 978-83-62618-37-8

DOI:

10.34616/22.19.014

Language:

pol

Relation:

Komunikacja a zmiana społeczna, s. 193-211

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Maria J. Zajączkowska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.