Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zmiany w dyskursie publicznym jako efekt zmiany politycznej. Zjawisko mowy nienawiści

Creator:

Leszkowicz-Baczyński, Jerzy

Subject and Keywords:

mowa nienawiści   nacjonalizm   postawy wobec imigrantów   przestępstwa z nienawiści

Abstract:

Artykuł poświęcony jest analizie mowy nienawiści, stanowiącej patologiczną formę dyskursu publicznego. Autor zwraca uwagę na rosnącą popularność tego zjawiska, wiążąc ją z zaniedbaniami systemowymi w postaci niewystarczającej efektywności służb odpowiedzialnych za jego penalizację. Analiza zjawiska obejmuje charakterystykę źródeł mowy nienawiści, do których zaliczono homogeniczność składu ludnościowego Polski, popularność historycznych uwarunkowań (ideologii międzywojennej) oraz specyfikę działań systemowych. W tekście przedstawiona została typologia wymiarów mowy nienawiści, obejmująca osiem perspektyw jego analizy. Kolejną kwestią jest przedstawienie typowych w polskich realiach kategorii, będących przedmiotem mowy nienawiści. Artykuł zamyka interpretacja badanego zjawiska w świetle teorii postaw Stefana Nowaka.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Identifier:

ISBN 978-83-62618-37-8

DOI:

doi:10.34616/22.19.013

Language:

pol

Relation:

Komunikacja a zmiana społeczna, s. 173-192

Rights holder:

Copyright by Jerzy Leszkowicz-Baczyński

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.