Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Komunikacja pośrednia w organizacji. Interwencja papier – ołówek a zmiana zachowań pracowniczych na bardziej proaktywne

Creator:

Ślebarska, Katarzyna

Subject and Keywords:

interwencja ; komunikacja pośrednia w organizacji ; proaktywne radzenie sobie

Abstract:

Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie skuteczności narzędzi komunikacji pośredniej w szkoleniach pracowniczych. W badaniach użyto interwencji, która miała na celu zwiększenie proaktywnego radzenia sobie. Interwencja zaprojektowana została w formie broszury. Efektywność zastosowanej interwencji poddana była ocenie. Badaniami objęto nowo zatrudnionych pracowników (N = 172), którzy wyrazili zgodę na udział w potrójnym pomiarze (pretest i podwójny posttest, z podziałem na grupę eksperymentalną i kontrolną). Uzyskano pozytywny efekt opracowanej interwencji na poziom proaktywnego radzenia sobie, przy jednoczesnym kontrolowaniu poziomu spostrzeganej samoskuteczności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Identifier:

ISBN 978-83-62618-37-8

DOI:

10.34616/22.19.005

Language:

pol

Relation:

Komunikacja a zmiana społeczna, s. 59-69

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Katarzyna Ślebarska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.