Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jak język generuje zmiany – perswazja w wymiarze indywidualnym i społecznym

Creator:

Świątek, Jerzy

Subject and Keywords:

modele relacyjne ; perswazja ; społeczny wymiar perswazji

Abstract:

Jednym z podstawowych uwarunkowań dyskursu perswazyjnego jest perspektywa rozumienia natury podejmowanych wyborów. Perswazja może dotyczyć albo takich wyborów, które mają znaczenie wyłącznie dla osoby podejmującej określoną decyzję (perspektywa ego-centryczna), albo też wyborów, których znaczenie i implikacje mają szerszy wymiar społeczny (perspektywa nos-centryczna). To rozróżnienie oznacza także, że w dyskursie perswazyjnym aktywowane są różne modele kognitywne, oraz, co za tym idzie, stosowane są różne strategie perswazyjne. Tekst pokazuje, w jakim sensie perswazja społeczna opiera się na tzw. modelach relacyjnych, opisujących naturę decyzji podejmowanych w kontekście społecznym, i w jaki sposób modele te wpływają na konkretne wybory językowe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Identifier:

ISBN 978-83-62618-37-8

DOI:

10.34616/22.19.004

Language:

pol

Relation:

Komunikacja a zmiana społeczna, s. 45-58

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jerzy Świątek

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.