Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Metafora ekonomii i konsumpcji w relacjach międzyludzkich

Creator:

Biedroń, Małgorzata

Subject and Keywords:

komunikacja   konsumpcjonizm   logika ekonomii   relacje międzyludzkie

Abstract:

Wielu badaczy wskazuje na fakt, że logika ekonomii, czyli maksymalizacja użyteczności, zysków, wydajności, nie tylko znajduje wyraz w regułach gospodarki wolnorynkowej, wykonywanej pracy zawodowej czy konsumpcji dóbr i usług, lecz także nie pozostaje bez wyraźnego wpływu na sferę stosunków międzyludzkich. Powszechnie używane pojęcia, słowa czy związki frazeologiczne, opisujące relację z drugim człowiekiem, wskazują na przenikanie logiki twardej ekonomii do tej sfery życia. Zgodnie z tezą determinizmu językowego język, jakiego używamy w komunikacji z innymi, ma też moc kreowania rzeczywistości. Bezrefleksyjne używanie pewnych pojęć sprawia, że stają się one częścią oswojonego, „normalnego” świata i nie tylko nie budzą niechęci czy nawet zdziwienia bądź jakiegokolwiek dysonansu, lecz także wpływają na nasze zachowania w obliczu różnych zdarzeń oraz w stosunku do innych ludzi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Identifier:

ISBN 978-83-62618-37-8

DOI:

doi:10.34616/22.19.003

Language:

pol

Relation:

Komunikacja a zmiana społeczna, s. 31-43

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Biedroń

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.