Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Język figuratywny w przestrzeni symbolicznej – interpretacja i wyobraźnia w rozumieniu znaczeń

Creator:

Lubowicka, Grażyna

Subject and Keywords:

cykl retoryki ; interpretacja ; metafora ; obraz ; Paul de Man ; retoryka ; symbol ; wyobraźnia

Abstract:

Tekst zawiera analizę filozoficznych kontekstów języka, wynikających z tzw. przełomu retorycznego, który wystąpił w latach 70. XX wieku i był reprezentowany głównie przez Paula de Mana. Podkreśla on znaczenie mechanizmów retorycznych w języku oraz wskazuje jako źródło swoich tez, że język jest retoryką. Artykuł prezentuje znaczenie interpretacji i wyobraźni w języku figuratywnym (metafora, symbol, obraz). Analiza metafory, symbolu i wizerunku pokazuje fundamentalne znaczenie interpretacji i wyobraźni w rozumieniu znaczeń. Zrozumienie znaczeń wymaga odniesienia do kodu językowego, działającego w przestrzeni symbolicznej, ale pozwala także na subiektywną i twórczą interpretację.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Identifier:

ISBN 978-83-62618-37-8

DOI:

10.34616/22.19.002

Language:

pol

Relation:

Komunikacja a zmiana społeczna, s. 19-29

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Grażyna Lubowicka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.