Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

„Cywilizowanie” usług hotelarskich przez administrację

Creator:

Pieprzny, Stanisław   Ura, Elżbieta

Subject and Keywords:

zasada gościnności   usługi hotelarskie   prawne formy działania administracji   organy administracji   obowiązki przedsiębiorcy   obiekty hotelarskie

Abstract:

Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na zakres stosowania administracyjnoprawnych form działania przez organy administracji publicznej w odniesieniu do sfery usług hotelarskich. Regulacje w tym zakresie zawarte zostały w ustawie o usługach turystycznych. Prawodawca porządkuje rodzaje i kategorie obiektów hotelarskich oraz zapewnia minimalne standardy dla obiektów nie zaliczonych ustawowo do obiektów hotelarskich, w których usługi hotelarskie mogą być również świadczone. Podstawową prawną formą działania organów administracji jest decyzja administracyjna, m.in. o zaszeregowaniu do kategorii i rodzaju obiektu hotelarskiego. Zwrócona też została uwaga na szczególny rodzaj decyzji administracyjnej, jaka może być wydana przedsiębiorcy prowadzącemu usługi hotelarskie, czyli przyrzeczenie administracyjne (promesa). Ważną funkcję w sferze usług hotelarskich mają uprawnienia kontrolne organów administracji, albowiem wymusza to na przedsiębiorcy utrzymanie właściwego poziomu usług, zgodnie z administracyjnym zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego, a klientom tych usług zapewnia możliwość egzekwowania określonego poziomu usług.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Elżbieta Ura   Copyright by Stanisław Pieprzny

Autor opisu:

TK