Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sprawiedliwość naprawcza w obszarze prawa administracyjnego

Creator:

Tabernacka, Magdalena

Subject and Keywords:

stosowanie prawa administracyjnego   sprawiedliwość naprawcza   mediacje   administracja publiczna

Abstract:

Sprawiedliwość naprawcza w obszarze prawa administracyjnego polega na stosowaniu tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów, takich jak m.in. mediacje, negocjacje, arbitraż lub koncyliacje. Przepisy procedury administracyjnej oraz postępowania przed sądami administracyjnymi przewidują względnie odformalizowany sposób rozstrzygania konfliktów wynikłych w związku ze stosowaniem norm prawa administracyjnego lub uwidaczniających się w sferze aktywności społecznej regulowanej przepisami prawa administracyjnego, co pozwala na efektywne społecznie poszukiwanie legalnych rozwiązań sytuacji konfliktowych. Sprawiedliwość naprawcza jako instytucja znajdująca zastosowanie w prawie administracyjnym pozwala na efektywne stosowanie prawa w wymiarze indywidualnym i sprzyja zrównoważonemu rozwojowi społecznemu.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Magdalena Tabernacka

Autor opisu:

TK