Obiekt

Tytuł: Milczenie jako prawna forma niedziałania administracji – konsekwencje procesowe

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Milczenie jako prawna forma niedziałania administracji – konsekwencje procesowe

Twórca:

Sobieralski, Krzysztof

Temat i słowa kluczowe:

bezczynność   milczenie administracji   strona postępowania administracyjnego   termin załatwienia sprawy   decyzja administracyjna   prawne formy działania administracji   organ administracji publicznej   sprawa administracyjna

Abstrakt:

As a result of the amendment to the Code of Administrative Procedure, individual administrative matter may be settled not only by way of the administrative decision but also silently. The author assumes that this form constitutes a legal form of inactivity of public administration. The legal institution of silent (tacit) settlement is not of a self-executing nature as it constitutes a substantive structure. The Code regulates (describes) procedural aspects of this substantive phenomenon only, at the same time explicitly stipulating that a matter may be silently settled if a specific provision so provides. The Code defines a silence of the administration as: tacit – accordingly to a request – conclusion of the proceedings (if, within the statutory deadline, the administration authority does not issue a decision or ruling) and tacit permission (if, within the statutory deadline, the administration authority does not lodge an objection in the form of a decision). In the study, the author considers a legal implications of a procedural regulation concerning silence of the administration introduced as a form of a settlement of the administrative matter.  

W wyniku nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego indywidualna sprawa administracyjna może zostać załatwiona nie tylko w formie decyzji administracyjnej, ale również w sposób milczący. Autor przyjmuje, że ten sposób załatwienia sprawy stanowi prawną formę niedziałania administracji publicznej. Instytucja milczącego załatwienia sprawy nie posiada charakteru samoistnego, stanowi bowiem konstrukcję materialnoprawną. Kodeks reguluje (opisuje) wyłącznie procesową stronę tego zjawiska materialnoprawnego, zastrzegając wyraźnie, że sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Kodeks ujmuje milczenie administracji jako: milczące ‒ zgodne z wnioskiem strony ‒ zakończenie postępowania (gdy organ nie wyda decyzji lub postanowienia w określonym ustawowo terminie) oraz milczącej zgody (gdy organ w terminie nie wniesie sprzeciwu wobec zamierzenia lub czynności strony). W opracowaniu rozważono konsekwencje prawne wprowadzenia procesowej regulacji milczenia organu administracji publicznej jako sposobu załatwienia sprawy indywidualnej.

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Szczegółowy typ zasobu:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89636   ISBN 978-83-66066-03-8

Język:

pol

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Krzysztof Sobieralski

Autor opisu:

TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 sie 2022

Data dodania obiektu:

2 cze 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3 680

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

4843

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95435

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji