Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Milczenie jako prawna forma niedziałania administracji – konsekwencje procesowe

Creator:

Sobieralski, Krzysztof

Subject and Keywords:

bezczynność   milczenie administracji   strona postępowania administracyjnego   termin załatwienia sprawy   decyzja administracyjna   prawne formy działania administracji   organ administracji publicznej   sprawa administracyjna

Abstract:

W wyniku nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego indywidualna sprawa administracyjna może zostać załatwiona nie tylko w formie decyzji administracyjnej, ale również w sposób milczący. Autor przyjmuje, że ten sposób załatwienia sprawy stanowi prawną formę niedziałania administracji publicznej. Instytucja milczącego załatwienia sprawy nie posiada charakteru samoistnego, stanowi bowiem konstrukcję materialnoprawną. Kodeks reguluje (opisuje) wyłącznie procesową stronę tego zjawiska materialnoprawnego, zastrzegając wyraźnie, że sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. Kodeks ujmuje milczenie administracji jako: milczące ‒ zgodne z wnioskiem strony ‒ zakończenie postępowania (gdy organ nie wyda decyzji lub postanowienia w określonym ustawowo terminie) oraz milczącej zgody (gdy organ w terminie nie wniesie sprzeciwu wobec zamierzenia lub czynności strony). W opracowaniu rozważono konsekwencje prawne wprowadzenia procesowej regulacji milczenia organu administracji publicznej jako sposobu załatwienia sprawy indywidualnej.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Sobieralski

Autor opisu:

TK