Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Od państwa policyjnego do państwa neopolicyjnego. Objawy policyzacji demokratycznego państwa prawnego

Creator:

Pakuła, Andrzej

Subject and Keywords:

policja   interes publiczny   państwo policyjne   państwo prawne   policyzacja   demokratyczne państwo prawne

Abstract:

Poprzednikiem państwa prawnego było państwo policyjne. Jego podstawowa cecha to skupienie w ręku panującego pełni władzy: prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Administracja służyła sprawowaniu i utrzymaniu władzy panującego, działała w jego interesie. Jej zakres określany był mianem policji. Państwo prawne i jego rozwinięta postać ‒ demokratyczne państwo prawne ‒ opiera się, w opozycji do policyjnego, na uznaniu za suwerena narodu, powszechnie obowiązującym porządku prawnym, podziale i równowadze władzy publicznej. Władza publiczna ma realizować interes publiczny. Jego istota może ulegać wypaczeniu, co prowadzi do policyzacji demokratycznego państwa prawnego (pojawiają się elementy podobne do występujących w państwie policyjnym, np. tendencja do skupienia władzy publicznej w jednym ośrodku decyzyjnym, utożsamianie interesu publicznego z partykularnym interesem sprawującej władzę partii politycznej).

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Andrzej Pakuła

Autor opisu:

TK