Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O prawie dostępu do informacji publicznej w kontekście przemian cywilizacyjnych ‒ kilka refleksji

Creator:

Olejniczak-Szałowska, Ewa

Subject and Keywords:

elektroniczna forma udostępniania informacj   publiczne prawo podmiotowe   wniosek o udostępnienie informacji publicznej   dostęp do informacji publicznej

Abstract:

Prawo dostępu do informacji publicznej jest publicznym prawem podmiotowym ustanowionym w art. 61 Konstytucji RP i uszczegółowionym w ustawach, przede wszystkim w ustawie z 2001 r. W niniejszym opracowaniu rozważane są wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania tego prawa przez obywateli w drodze składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dyskutowane są zwłaszcza kwestie dopuszczalności składania wniosków w formie elektronicznej oraz skuteczności takich wniosków.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ewa Olejniczak-Szałowska

Autor opisu:

TK