Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych repatrianta jako forma wpływu administracji na życie jednostki

Creator:

Ofiarski, Zbigniew

Subject and Keywords:

potrzeby mieszkaniowe   budżet państwa   pomoc finansowa   administracja publiczna   repatriant

Abstract:

Zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji można udzielać repatriantom pomocy finansowej na: zagospodarowanie, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, świadczenia opieki zdrowotnej, pokrycie kosztów nauki języka polskiego. Istotne znaczenie ma pomoc finansowa na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, realizowana w dwóch odrębnych procedurach. W ramach pierwszej procedury starosta częściowo refunduje wydatki poniesione przez repatrianta na remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu jego osiedlenia się w Polsce. W ramach drugiej procedury Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji udziela, przez okres nie dłuższy niż 10 lat, dopłat do: czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo opłaty do zakwaterowania w domu studenckim, albo kosztów nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. Obie formy pomocy finansowej są finansowane ze środków budżetu państwa, a wysokość tej pomocy jest limitowana kwotowo ‒ odpowiednio do wysokości 6 000 zł lub 25 000 zł na każdego repatrianta.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Zbigniew Ofiarski

Autor opisu:

TK