Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Memento, czyli o zagrożeniach potrzeby cywilizowania – w kontekście administracji publicznej (kilka uwag dedykowanych sferze ad extra)

Creator:

Lisowski, Piotr

Subject and Keywords:

władztwo administracyjne   niezawisłość sędziowska   niezależność sądów   sądowa kontrola administracji publicznej   cywilizowanie nieuchronnej przewagi administracji publicznej   trójpodział władzy publicznej   kontrola władzy publicznej   demokratyczne państwo prawne

Abstract:

Analiza aktualnej praktyki funkcjonowania władzy publicznej w Polsce sprzyja eksponowaniu znaczenia klasycznych i kluczowych konstrukcji demokratycznego państwa prawnego. W warunkach pogłębiającego się deficytu formalnych i materialnych atrybutów państwa prawnego, systemowe (pierwotnie zewnętrzne wobec administracji publicznej) uwarunkowania służące cywilizowaniu nieuchronnej przewagi władzy publicznej, szczególnie zyskują na znaczeniu. Wykonywanie administracji publicznej nie powinno mieć miejsca w warunkach naruszających filary demokratycznego państwa prawnego. Państwo i prawo nie powinny być źródłem patologii w administrowaniu. Trudno wręcz oszacować szkodliwość tego rodzaju sytuacji.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Lisowski

Autor opisu:

TK