Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Związek reform prawa cywilnego z reformami administracyjnymi w Księstwie Warszawskim

Creator:

Koredczuk, Józef

Subject and Keywords:

Kodeks Napoleona   Księstwo Warszawskie   wpływy francuskie   Feliks Łubieński   podział administracyjny   porządek sądowy

Abstract:

W artykule przedstawiono związek reform prawa cywilnego z reformami administracyjnymi w Księstwie Warszawskim. W obydwu tych dziedzinach reformy przeprowadzone w Księstwie Warszawskim polegały na przeniesieniu do Księstwa rozwiązań opartych na wzorach francuskich, prawie w ogóle nieuwzględniających dotychczasowych rozwiązań polskich. Wprowadzenie do Księstwa kodeksu Napoleona, francuskiego kodeksu postępowania cywilnego i francuskiego kodeksu handlowego miało wpływ nie tylko na obowiązujące prawo, ale również na tworzoną organizację sądownictwa, a także administracji i podziału administracyjnego w Księstwie. Najważniejszą rolę miało wprowadzenie kodeksu Napoleona, który mimo oporów, dzięki ministrowi sprawiedliwości Feliksowi Łubieńskiemu stał się prawem obowiązującym w Księstwie i przetrwał nawet jego upadek, wywierając istotny wpływ na dalszy rozwój prawa cywilnego na ziemiach polskich. Nie miały natomiast takich szans reformy administracyjne, aczkolwiek stały się one zalążkiem nowoczesnej administracji na ziemiach polskich.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Józef Koredczuk

Autor opisu:

TK