Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przyjazny urząd jako nowa dyrektywa kultury administrowania. Refleksje nad jakością obsługi interesantów w instytucjach administracji publicznej

Creator:

Korczak, Jerzy

Subject and Keywords:

kultura administrowania ; interesant ; przyjazny urząd ; urząd ; administracja publiczna

Abstract:

Współczesna administracja publiczna, tracąc swoją pozycję nadrzędności wobec obywatela typową dla poprzednich modeli państwa, staje się przedmiotem oceny opinii publicznej. W poszukiwaniu metod poprawy wizerunku urzędu administracji publicznej istotną rolę mogą odegrać dyrektywy kultury administrowania, wśród których pojawia się koncepcja określana syntetycznie „przyjaznym urzędem”. Artykuł przedstawia jej główne założenia oraz opis niektórych przykładów z praktyki funkcjonowania przyjaznych urzędów.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 115) ; (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Jerzy Korczak

Autor opisu:

TK