Object

Title: Prawnomiędzynarodowe aspekty administracji publicznej w poglądach prawoznawstwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawnomiędzynarodowe aspekty administracji publicznej w poglądach prawoznawstwa

Creator:

Kiczka, Karol

Subject and Keywords:

international right   public administration  
prawo międzynarodowe   administracja publiczna

Abstract:

International law has an important role for public administration. His position strengthen in practice the judicial power, in particular the administrative courts. An increase in the impact of international law on the executive conducive the accession of the RP to the Council of Europe and the European Union. An important place of international law in order to administrative-legal the key reliance on constitutional provisions. The law of Nations opens in the scientific workshop of the lawyer interesting research perspectives.  

Prawo międzynarodowe ma dla administracji publicznej ważne znaczenie. Jego pozycję umacniała w praktyce władza sądownicza, zwłaszcza sądy administracyjne. Wzrostowi oddziaływania prawa międzynarodowego dla władzy wykonawczej sprzyjało przystąpienie RP do Rady Europy i Unii Europejskiej. Doniosłe miejsce prawa międzynarodowego w porządku prawnoadministracyjnym ma kluczowe oparcie w postanowieniach konstytucyjnych. Prawo narodów otwiera w warsztacie naukowym prawnika interesujące perspektywy badawcze.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89616   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Karol Kiczka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Sep 21, 2022

In our library since:

Jun 1, 2018

Number of object content hits:

315

Number of object content views in PDF format

396

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95415

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information