Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawnomiędzynarodowe aspekty administracji publicznej w poglądach prawoznawstwa

Creator:

Kiczka, Karol

Subject and Keywords:

prawo międzynarodowe   administracja publiczna

Abstract:

Prawo międzynarodowe ma dla administracji publicznej ważne znaczenie. Jego pozycję umacniała w praktyce władza sądownicza, zwłaszcza sądy administracyjne. Wzrostowi oddziaływania prawa międzynarodowego dla władzy wykonawczej sprzyjało przystąpienie RP do Rady Europy i Unii Europejskiej. Doniosłe miejsce prawa międzynarodowego w porządku prawnoadministracyjnym ma kluczowe oparcie w postanowieniach konstytucyjnych. Prawo narodów otwiera w warsztacie naukowym prawnika interesujące perspektywy badawcze.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Karol Kiczka

Autor opisu:

TK