Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kontraktualizm jako metoda sterowania w administracji rządowej

Creator:

Sześciło, Dawid ; Jakubek-Lalik, Jowanka

Subject and Keywords:

umowy ustalające cele ; zarządzanie przez rezultaty ; kontraktowanie ; umowy na świadczenie usług ; reformowanie administracji ; agencje ; usługi wsparcia ; wskaźniki ; kontraktualizm ; zadania i rezultaty ; kontrakty w administracji

Abstract:

Kontraktualizm w administracji publicznej to metoda regulacji relacji między podmiotami uczestniczącymi w zarządzaniu publicznym, która opiera się na umowie cywilnoprawnej lub przynajmniej przypomina stosunki kontraktowe. W następstwie reform nowego zarządzania publicznego kontrakt stał się głównym modelem regulacji stosunków w systemach usług publicznych. W mniejszej, ale zauważalnej skali kontrakt zaczął być jednak wykorzystywany także jako mechanizm sterowania w relacjach wewnętrznych w aparacie administracyjnym. W tym rozdziale przedstawiono przykłady zastosowania modelu kontraktowego do sterowania w ramach administracji rządowej. Tekst koncentruje się na dwóch wzorcach zastosowania kontraktu: 1) jako mechanizmu zarządzania agencjami rządowymi; 2) jako mechanizmu organizowania usług wsparcia dla administracji rządowej.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Dawid Sześciło ; © Copyright by Jowanka Jakubek-Lalik

Autor opisu:

TK