Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej – zagadnienia wybrane

Creator:

Dolnicki, Bogdan

Subject and Keywords:

informacja prosta ; informacja wewnętrzna ; informacja przetworzona ; informacja publiczna

Abstract:

Dostęp do informacji publicznej stanowi jedną z kardynalnych zasad współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Jednym z bardziej problematycznych zagadnień przy ocenie statusu informacji jako publicznej jest ocena charakteru tzw. informacji czy dokumentu wewnętrznego. Jako dokumenty, które dopiero pomogą w podjęciu kierunku działania, nie powinny być kwalifikowane jako informacja publiczna. Jednakże ustalenie, czy dana informacja ma charakter publiczny, wymaga wnikliwego badania stanu faktycznego. Kolejnym omawianym zagadnieniem jest „informacja prosta a informacja przetworzona” oraz pojęcie interesu publicznego, które warunkuje uzyskanie prawa do informacji publicznej przetworzonej.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red. ; Szreniawski, Jan Rec.

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Bogdan Dolnicki

Autor opisu:

TK