Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cywilizacja administracji publicznej w obliczu zjawiska bezdomności. W kwestii cywilizowanego podejścia administracji publicznej do osób bezdomnych

Creator:

Cendrowicz, Dominika

Subject and Keywords:

cywilizacja administracji publicznej   administracja publiczna   godność osoby ludzkiej   bezdomność   osoby bezdomne

Abstract:

Cywilizacja administracji publicznej staje wobec licznych problemów społecznych. Jednym z takich problemów, w obliczu którego staje współczesna administracja publiczna, jest zjawisko bezdomności prowadzące do degradacji jednostki, jej społecznej stygmatyzacji i do zaprzeczenia godności człowieka. Złożoność problematyki związanej z bezdomnością wymaga od administracji „cywilizowanego”, humanistycznego podejścia do osób bezdomnych i do ich problemów.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Dominika Cendrowicz

Autor opisu:

TK