Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Korzystanie z określeń nieostrych przy tworzeniu definicji legalnych w prawie podatkowym

Creator:

Borszowski, Paweł

Subject and Keywords:

określenie nieostre   determinanty   definicja legalna w prawie podatkowym

Abstract:

W opracowaniu poddano analizie jeden z istotnych problemów w ramach tworzenia prawa podatkowego, którego konsekwencje rzutują na jego stosowanie. Chodzi o tworzenie definicji legalnych w prawie podatkowym z wykorzystaniem w ich kształcie normatywnym określeń nieostrych. Nie jest to zadanie proste dla prawodawcy. Z jednej strony chodzi bowiem o precyzyjne ustalenie zakresu definiowanego pojęcia, a z drugiej strony o zastosowanie pewnej nieostrości. Stąd też kluczowe znaczenie ma wskazanie determinantów korzystania z określeń nieostrych w ramach formułowania definicji legalnych w prawie podatkowym.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Paweł Borszowski

Autor opisu:

TK