Object

Title: Sfera publiczna i sfera prywatna w społeczeństwie konsumpcyjnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Sfera publiczna i sfera prywatna w społeczeństwie konsumpcyjnym

Creator:

Kaczor, Jacek

Abstract:

Niniejszy rozdział podejmuje problematykę wzajemnej relacji sfery prywatnej i sfery publiczna w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego. Punktem wyjścia podjętej analizy jest rozróżnienie obu sfer w koncepcji Hannah Arendt. Następnie przedstawiona została charakterystyka społeczeństwa masowego i jego wytworu – człowieka masowego. W ramach prowadzonych rozważań analizowane są m.in. zjawiska, które doprowadziły do rozpadu opartych na więziach wspólnotowych społeczeństw tradycyjnych oraz konsekwencje tego procesu dla sfery publicznej. Ostatnim elementem pracy jest charakterystyka społeczeństwa konsumpcyjnego, uznawanego za kulminacyjny punkt rozwoju społeczeństwa masowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bekrycht, Tomasz. Rec.   Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89597   ISBN 978-83-65431-97-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 113)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jacek Kaczor

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 24, 2018

Number of object content hits:

2 791

Number of object content views in PDF format

3293

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95365

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information