Object

Title: Czy niemoralność czynu może być wystarczającą przesłanką penalizacji? Stanowisko Joela Feinberga, czyli sprzeciw wobec moralizmu prawnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy niemoralność czynu może być wystarczającą przesłanką penalizacji? Stanowisko Joela Feinberga, czyli sprzeciw wobec moralizmu prawnego

Creator:

Derlich-Mielczarek, Joanna

Abstract:

Rozważania na temat wzajemnej relacji prawa karnego i moralności nieuchronnie prowadzą do pytania o to, jak dużą rolę odgrywają normy moralne w treści norm prawa karnego. A to z kolei rodzi refleksję nad tym, czy niemoralność czynu może być wystarczającą przesłanką penalizacji. Wśród propozycji odpowiedzi na powyższe pytanie nie sposób pominąć stanowisko Joela Feinberga, który poddał szczegółowej krytyce poglądy opierające odpowiedzialność karną na aspekcie niemoralności danego zachowania, bez względu na fakt czy została wyrządzona tym zachowaniem jakakolwiek szkoda innym. W rozdziale podejmuję się przybliżenia argumentacji Feinberga przeciwko opieraniu prawa karnego na motywacji odwołującej się jedynie do potrzeby ochrony norm moralnych. Wskażę również na różnice w porównaniu do zasady krzywdy sformułowanej przez J.S. Milla, do której teoria kryminalizacji Feinberga bezpośrednio nawiązuje. Poruszona zostanie również kwestia odpowiedzialności karnej tzw. złego Samarytanina, którą Feinberg – przy całym swoim sprzeciwie wobec moralizmu prawnego – uważa mimo wszystko za uzasadnioną.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bekrycht, Tomasz. Rec.   Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89591   ISBN 978-83-65431-97-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 113)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Joanna Derlich-Mielczarek

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 24, 2018

Number of object content hits:

486

Number of object content views in PDF format

508

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95359

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information