Object

Title: Paradoks obowiązywania prawa na przykładzie sporu o Trybunał Konstytucyjny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Paradoks obowiązywania prawa na przykładzie sporu o Trybunał Konstytucyjny

Creator:

Woleński, Jan

Abstract:

W rozdziale autor rozważa niektóre problemy logiczne związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 grudnia 2016 r., w którym Trybunał rozstrzygał kwestię konstytucyjności ustawy nowelizującej ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. W odniesieniu do powyższego orzeczenia powstała wątpliwość, czy Trybunał powinien orzekać w oparciu o przepisy ustawy będącej przedmiotem kontroli, czy też w oparciu o przepisy obowiązujące wcześniej. Autor wykazuje, że sytuacja, w której te same przepisy stanowią zarówno podstawę, jak i przedmiot rozstrzygnięcia, nie prowadzi wprawdzie do sprzeczności logicznej, jednak w świetle obowiązującego w Polsce prawa sytuacja taka posiada charakter paradoksu: orzeczenie TK wydane na podstawie przepisów, o których konstytucyjności tenże TK orzeka, byłoby albo nielegalne, ponieważ pozbawione podstawy prawnej, albo niezgodne z konstytucją z uwagi na to, że z góry wymuszone.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bekrycht, Tomasz. Rec.   Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89590   ISBN 978-83-65431-97-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 113)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Jan Woleński

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 24, 2018

Number of object content hits:

196

Number of object content views in PDF format

216

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95358

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information