Object

Title: Koncepcja odpowiedzialności jako procesu – rozważania w nawiązaniu do myśli Romana Ingardena

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koncepcja odpowiedzialności jako procesu – rozważania w nawiązaniu do myśli Romana Ingardena

Creator:

Sławiński, Marek

Abstract:

Przedmiotem opracowania jest następujące pytanie: czy na gruncie myśli Romana Ingardena odpowiedzialność może być rozumiana jako proces? Udzielając odpowiedzi twierdzącej, podjęto w tej pracy próbę skonfrontowania Ingardenowskiej koncepcji odpowiedzialności z jego poglądami z zakresu ontologii. W pierwszej kolejności zaprezentowano najważniejsze elementy składające się na Ingardenowskie rozumienie odpowiedzialności, następnie zaś zrekonstruowano poglądy dotyczące procesu, sytuując je na tle szerszej kategorii pojęciowej – przedmiotów trwających w czasie (do których Ingarden zaliczał procesy). W zakończeniu, oprócz syntetycznej charakterystyki rozumienia odpowiedzialności jako procesu, zwrócono także uwagę na możliwą wartość tych rozważań dla nauk prawnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bekrycht, Tomasz. Rec.   Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89589   ISBN 978-83-65431-97-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 113)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marek Sławiński

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 24, 2018

Number of object content hits:

951

Number of object content views in PDF format

1059

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95357

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information