Object

Title: Co powinna dać polityce kryminalnej filozofia prawa?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Co powinna dać polityce kryminalnej filozofia prawa?

Creator:

Peno, Michał

Abstract:

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o to, jaka powinna być rola filozofii prawa w kształtowaniu polityki kryminalnej. Odpowiedzi na tak postawione pytanie można udzielić poprzez próbę stworzenia katalogu głównych problemów filozoficznych prawa karnego, dotyczących odpowiedzialności oraz kary i potencjalnych rozwiązań tych problemów. W rezultacie można wyróżnić pewne typy polityk kryminalnych, oparte na przyjmowanych założeniach filozoficznych dotyczących odpowiedzialności, zasad odpowiedzialności karnej i kary. Ustalenia co do odpowiedzialności i kary pozwalają dokonać wyróżnienia typów ukształtowania polityki kryminalnej, a w ramach każdego z nich można sformułować wytyczne co do zasad kryminalizacji oraz granic karania. Opracowanie dotyka także problemu upolitycznienia prawa karnego. Odpowiedzialność karna oraz kara są warunkowane nie tylko etycznie-filozoficznie, ale także politycznie. Wpływ polityki czy populizmu penalnego na kształt polityki kryminalnej wydaje się współcześnie bardzo duży i bez wątpienia powinien ustąpić namysłowi filozoficznemu, niesłusznie wypartemu przez doraźne interesy polityczne (w aspekcie faktycznym), ale i dogmatykę prawniczą oraz empirycznie zorientowaną kryminologię (w aspekcie naukowo-badawczym). W warstwie filozoficznej rozdział dotyka także zagadnienia odpowiedzialności karnej, sposobu jej pojmowania i relacji do (teorii) kary kryminalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bekrycht, Tomasz. Rec.   Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89588   ISBN 978-83-65431-97-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 113)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Michał Peno

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 24, 2018

Number of object content hits:

512

Number of object content views in PDF format

589

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95356

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information