Object

Title: Przyszłość prawa globalnego: antropoarchia czy nowy imperializm

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przyszłość prawa globalnego: antropoarchia czy nowy imperializm

Creator:

Dobrzeniecki, Karol

Abstract:

Autor wskazuje na symptomy instytucjonalizacji nowych porządków prawnych w przestrzeni globalnej. Za punkt wyjścia przyjmuje tezę, że kluczowe znaczenie dla rozwoju prawa ponadnarodowego ma kwestia podmiotowości. Wzrasta znaczenie jednostki względem państwa narodowego, czego przejawem jest chociażby rozwój systemów międzynarodowej ochrony praw człowieka.  Równocześnie kwestionowana jest zasada suwerennej równości państw. Powraca koncepcja koncertu mocarstw, które tworzą strefy wpływów obejmujących inne państwa. Te synchronicznie procesy, których skutkiem jest osłabianie państw narodowych, mają konsekwencje w wymiarze normatywnym. Pod ich wpływem formują się nowe lub przekształcają istniejące ponadnarodowe porządki prawne. Autor rozważa w tekście  alternatywne scenariusze rozwoju prawa globalnego, które określa jako wizję antropoarchiczną, nawiązującą do teorii Rafaela Dominga, i imperialną, której założenia można wyprowadzić z pism Carla Schmitta.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bekrycht, Tomasz. Rec.   Jabłoński, Paweł. Red.   Kaczor, Jacek. Red.   Pichlak, Maciej. Red.

Date issued:

2018

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89587   ISBN 978-83-65431-97-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 113)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Karol Dobrzeniecki

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

May 24, 2018

Number of object content hits:

194

Number of object content views in PDF format

239

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95355

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information