Obiekt

Tytuł: Selected issues connected with the subjective model of a legitimate portion ; Wybrane problemy związane z modelem podmiotowym instytucji zachowku

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Selected issues connected with the subjective model of a legitimate portion  
Wybrane problemy związane z modelem podmiotowym instytucji zachowku

Autor:

Mamos, Maksymilian

Temat i słowa kluczowe:

legitimate portion   rules of social intercourse   inheriting   heir’s rights   limitation period  
uprawnienia spadkobiercy   termin przedawnienia   dziedziczenie   zachowek   zasady współżycia społecznego

Opis:

The subject of the article concerns selected issues connected with the subjective model of a legitimate portion in Polish law. The author focuses on three most important matters. The first of them concerns a situation in which in case of an estate of negligible value a testamentary heir is obliged to pay the legitimate portion due to donations or a vindicatory legacy made by the testator. The second regards the heir's right to demand a legitimate portion. The third is connected with the subjective identity of the heir and a donee or a legatee in the context of the limitation period for a claim for a legitimate portion. The author presents an overview of dominating opinions in case-law and jurisprudence and complements them by drawing his own conclusions and suggestions of amendments to binding legal regulations.  
Przedmiotem artykułu są wybrane problemy związane z modelem podmiotowym instytucji zachowku w prawie polskim. Autor skupia się na trzech najistotniejszych zagadnieniach. Pierwsze z nich dotyczy sytuacji, w której spadkobierca testamentowy, przy spadku o znikomej wartości, zobowiązany jest do zapłaty zachowku ze względu na dokonane przez spadkodawcę darowizny lub zapisy windykacyjne. Drugie dotyczy uprawnienia spadkobiercy do żądania zachowku. Trzecie zaś wiąże się z tożsamością podmiotową spadkobiercy z obdarowanym lub zapisobiercą w kontekście terminu przedawnienia roszczenia o zachowek. Autor dokonuje przeglądu dominujących w doktrynie i judykaturze opinii, aby w zakończeniu przedstawić własne wnioski oraz propozycje zmian w obowiązującej regulacji prawnej.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2017

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89525

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest częścią:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Maksymilian Mamos

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 cze 2021

Data dodania obiektu:

18 kwi 2018

Liczba wyświetleń treści obiektu:

471

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

630

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95064

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji