Object

Title: Demolition lawlessness ; Samowola rozbiórkowa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Demolition lawlessness  
Samowola rozbiórkowa

Creator:

Błażewski, Maciej

Subject and Keywords:

demolition lawlessness   authority of construction supervision   investors   demolition   construction works  
organ nadzoru budowlanego   inwestor   rozbiórka   samowola rozbiórkowa   roboty budowlane

Description:

Demolition lawlessness covers the start and the conduct of demolition work in breach of the construction provisions. The authority of construction supervision improves the demolition lawlessness. The action of the authority could be negative or positive, due to the intention of the investor, the owner or the manager of a building structure. The negative action covers an order to discontinue the demolition work or restoring the structure to the previous state. The positive action includes a permit to resume demolition works.  

Samowola rozbiórkowa oznacza rozpoczęcie lub prowadzenie robót rozbiórkowych z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Organ nadzoru budowlanego sanuje samowolę rozbiórkową w toku postępowania naprawczego. Sanacja może mieć charakter negatywny lub pozytywny ze względu na zamiar inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Negatywna sanacja oznacza nakaz zaniechania dalszych robót budowlanych lub doprowadzenia obiektu budowlanego do stanu poprzedniego. Pozytywna sanacja oznacza udzielenie pozwolenia do wznowienia robót rozbiórkowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89524   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Maciej Błażewski

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

1 717

Number of object content views in PDF format

2389

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95063

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Samowola rozbiórkowa Jun 11, 2021

This page uses 'cookies'. More information