Object

Title: Legal regulations of contracts of employment of workers in the years 1928–1939 ; Regulacje prawne umowy o pracę robotników w latach 1928–1939

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Legal regulations of contracts of employment of workers in the years 1928–1939  
Regulacje prawne umowy o pracę robotników w latach 1928–1939

Creator:

Baszak, Łukasz

Subject and Keywords:

code of obligations   regulation on the contract of employment of knowledge workers   regulation on the contract of workers   agreement the employment   workers  
rozporządzenie o umowie o pracę pracowników umysłowych   kodeks zobowiązań   umowa o pracę   rozporządzenie o umowie o pracę robotników   robotnicy

Description:

Workers together with knowledge workers were in the Second Republic of Poland the most significant group of employees. The legislature decided to publish in 1928 a separate regulation, which regulated the contract of employment of workers. The provisions of the regulation did not lose their power even after the Code of Obligations of 1934 came into force, in which art. 441–477 normalized provisions on contracts of employment. The provisions of the Code of Obligations in relation to the regulation in question, however, had only a subsidiary character. The article presents the regulations of the contracts of employment in the years 1928–1939, i.e. during the period when the regulation on the contract of employment of workers and the Code of Obligations remained in force. Therefore, the article discusses the provisions of the regulation of the contract of workers in correlation with the provisions of the regulation of employment and the Code of Obligations in terms of the employment contract.  

Robotnicy obok pracowników umysłowych stanowili w okresie II Rzeczpospolitej najbardziej znaczącą grupę pracowników. Ustawodawca zdecydował się wydać w 1928 r. osobne rozporządzenie, w którym uregulowana została umowa o pracę robotników. Postanowienia rozporządzenia nie utraciły swej mocy nawet po wejściu w życie kodeksu zobowiązań z 1934 r., w którym w art. 441–477 unormowano przepisy dotyczące umowy o pracę. Przepisy kodeksu zobowiązań w stosunku do przepisów rozporządzenia miały jednak tylko charakter subsydiarny. Artykuł przedstawia regulacje prawne umowy o pracę w latach 1928–1939, a więc w okresie obowiązywania rozporządzenia o umowie o pracę robotników i kodeksu zobowiązań. Omówione zostały zatem postanowienia rozporządzenia o umowie o pracę robotników, w korelacji z postanowieniami rozporządzenia o umowie o pracę pracowników umysłowych i kodeksu zobowiązań w zakresie umowy o pracę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89515   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Łukasz Baszak

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

878

Number of object content views in PDF format

1115

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95054

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information