PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aktywne zarządzanie ryzykiem politycznym na rynku kapitałowym - istota i sposoby zarządzania w organizacji

Creator:

Broniszewski Michał

Subject and Keywords:

zarządzanie ryzykiem politycznym ; rynek kapitałowy ; polityka gospodarcza ; prognoza ; organizacja analiza sieci

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest przybliżenie i ukazanie przeglądu obecnych szans, wyzwań oraz zagrożeń wynikających z kluczowej kwestii aktywnego zarządzania ryzykiem politycznym na rynku kapitałowym. W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania ryzykiem politycznym, w celu racjonalizacji szeroko rozumianych korzyści, bądź racjonalizacji i minimalizacji strat w funkcjonowaniu oraz sprawności uczestników rynku kapitałowego. W warstwie teoretycznej stworzony do tego analityczny model umożliwia uczestnikom rynku kapitałowego identyfikowanie ryzyka politycznego i jego zarządzania, umożliwiający określenie ich potencjalnego wpływu na wydajność oraz określenie najlepszej metody zarządzania ryzykiem w sieci organizacji. W warstwie empirycznej wykorzystano case study jako metodę badawczą, opierającą się na studium pojedynczego przypadku sieci wybranej organizacji – uczestnika rynku kapitałowego w celu ustaleniu siły oddziaływania zmian decydenta politycznego. W warstwie analitycznej dokonano wskazania związku ryzyka politycznego z rynkiem kapitałowym.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Date issued:

2017

Resource Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 2084-4689

Language:

pol

Is part of:

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017 nr 3(53), s. 7-18

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Autor opisu:

M.S.