Object

Title: Aktywne zarządzanie ryzykiem politycznym na rynku kapitałowym - istota i sposoby zarządzania w organizacji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Aktywne zarządzanie ryzykiem politycznym na rynku kapitałowym - istota i sposoby zarządzania w organizacji

Alternative title:

Active Managing the Political Risk in the CapitalMarket – the Esthe Aim of the Article is Tosence and Ways of Management in the Organisation

Creator:

Broniszewski, Michał

Subject and Keywords:

political risk management   capital market   economic policy   forecast   network organisational analysis  
zarządzanie ryzykiem politycznym   rynek kapitałowy   polityka gospodarcza   prognoza   organizacja analiza sieci

Abstract:

The aim of the article is to bring closer and to show the essence and way of managing the political risk in the capital market. In is article, the author presented the concept of political risk management in order to rationalise benefits in a broad sense or to rationalise and minimise losses in the functioning and efficacy of the capital market’s participants. In the theoretical payer, the developed for this purpose analytical model enables the capital market’s participants identifying the political risk and management thereof, making it possible to determine their potential impact on efficacy and to find the best method of risk management in the chosen network of organisation. In the theoretical layer, there was also indicated the relation of the political risk with the capital market. In the empirical layer, the author used the method of case study as a research method based on the study of a single case of the network of the chosen organisation – the capital market’s participant – in order to determine the power of impact of changes of the policymaker. The research findings allowed identifying the political risk in the network of the organisation belonging to the capital group; there were defined possible consequences issuing from the change of the policymaker in the organisation’s functioning as well as there were determined the forms of efficient cooperation between partners of the network in the organisation. The practical application of research allows organisations to react properly in the situation of political uncertainty in the capital market. The author also indicated the importance of the methods undertaken by the organisation in order to avoid reduction of jobs  

Przedmiotem artykułu jest przybliżenie i ukazanie przeglądu obecnych szans, wyzwań oraz zagrożeń wynikających z kluczowej kwestii aktywnego zarządzania ryzykiem politycznym na rynku kapitałowym. W artykule przedstawiono koncepcję zarządzania ryzykiem politycznym, w celu racjonalizacji szeroko rozumianych korzyści, bądź racjonalizacji i minimalizacji strat w funkcjonowaniu oraz sprawności uczestników rynku kapitałowego. W warstwie teoretycznej stworzony do tego analityczny model umożliwia uczestnikom rynku kapitałowego identyfikowanie ryzyka politycznego i jego zarządzania, umożliwiający określenie ich potencjalnego wpływu na wydajność oraz określenie najlepszej metody zarządzania ryzykiem w sieci organizacji. W warstwie empirycznej wykorzystano case study jako metodę badawczą, opierającą się na studium pojedynczego przypadku sieci wybranej organizacji – uczestnika rynku kapitałowego w celu ustaleniu siły oddziaływania zmian decydenta politycznego. W warstwie analitycznej dokonano wskazania związku ryzyka politycznego z rynkiem kapitałowym.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Date issued:

2017

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89513   ISSN 2084-4689

Language:

pol

Is part of:

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017 nr 3(53), s. 7-18

Autor opisu:

M.S.

Object collections:

Last modified:

Nov 3, 2021

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

218

Number of object content views in PDF format

258

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95047

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information